Rodiklio pavadinimas pagal ĮST 121738915 – 01:2016 Superkamų/ tiekiamų salyklinių miežių kokybės rodikliai (Norma) Superkamų/ tiekiamų salyklinių miežių ribiniai kokybės rodikliai (Tik šalių susitarimu)
Veislės grynumas % 95 brokuojama <90
Drėgnis, ne daugiau % 14,0  max. 18,0 derliaus nuėmimo metu
Baltymų kiekis sausosiose medžiagose, % 9,5- 11,5 12,0
Dygimo galia, o po 2015.11.15 daigumo energija ne mažiau kaip, % 95 92
Stambūs grūdai, ne mažiau kaip, % 91 85
Smulkūs grūdai, ne daugiau kaip, % 2,0 4,0
Priemaišų kiekis, ne daugiau kaip, % 5,0 8,0
   tarp jų:
   kitų javų grūdų 2,0 2,1 brokuojama
   šiukšlinių priemaišų 1,0 2,0
   kenksmingų augalų sėklų 0,1 0,11 brokuojama
   skaldytų grūdų 2,0 4,1 brokuojama
Pažeistų grūdų kiekis, ne daugiau kaip, % 8,0 12,0
   tarp jų:
   plikagrūdžių 5,0 8,0
   sudygusių 2,0 3,0 brokuojama
   pažeistų pelėsio 1,0 1,1 brokuojama
   pažeistų fuzariozės 0,2 0,3 brokuojama
   nesubrendusių (žalsvų) 1,0 2,0 brokuojama
   skalsių 0,05 0,06
Užkrėstumas grūdų kenkėjais Neleidžiamas
Spalva Būdinga salykliniams miežiams, įvairių atspalvių geltona
Kvapas Būdingas miežiams, be pelėsių, plėkų ir kitų pašalinių kvapų
Būklė Sveiki, nekaistantys

1. PASTABA  Šalims susitarus, gali būti priimami ir supirkimo reikalavimų neatitinkantys miežiai, taikant atitinkamas nuoskaitas.

2. PASTABA  Salyklinių miežių daigumas nustatomas atliekant Daigumo galios tyrimą (iki derliaus metų lapkričio 15 d. imtinai) ir Daigumo energijos tyrimą (po derliaus metų lapkričio 15 d.).

3.  PASTABA  Salykliniuose miežiuose neturi būti matomų gyvų grūdų kenkėjų, nurodytų standarto ĮST 121738915 – 01:2016 B priede (visose jų vystymosi stadijose). Esant įtarimui dėl salyklinių miežių užkrėstumo grūdų kenkėjais, atliekamas slaptojo užkrėstumo vabzdžiais tyrimas.